O mreži ”NaUm”

U cilju efikasnijeg rada na razbijanju stigme i umanjenju diskriminacije, osnovana je Mreža za mentalno zdravlje ”NaUm”. Mrežu čine 12 udruženja iz cele Srbije koja zajedničkim snagama rade na edukaciji i informisanju javnosti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja.

Sva udruženja članica mreže ‘’NaUm’’ osnovali su pojedinci različite profesije, znanja i iskustva, ali koje spaja entuzijazam i želja da pomognu osobama sa problemima mentalnog zdravlja u svojoj zajednici. Usluge u ovim udruženjima su besplatne i članovi mogu da pohađaju različite edukativne i kreativne radionice i sekcije, terapeutske grupe, grupe samopomoći, psihološko savetovalište, sportsko-rekreativne aktivnosti i ostale aktivnosti u slobodno vreme.

Sve ove aktivnosti integrišu osobe sa problemima mentalnog zdravlja u društvo i predstavljaju dopunu ambulantnom lečenju.

Mreža za mentalno zdravlje ”NaUm” osnovana je 17. marta 2015. godine u Beogradu, u okviru projekta ”PRO.ME.NE. – PROmocija MrežE za mentalNo zdravljE”, koji finansira Evropska unija, a nosilac projekta je Caritas Srbije. Sva udruženja, članice Mreže, dele zajedničku misiju, vrednosti i principe rada.

Mreža za mentalno zdravlje ”NaUm” je 2017. godine unapređena u Mrežu branilaca ljudskih prava.

Naša misija:
Da zajedničkim snagama radimo na prevenciji mentalnih poremećaja, smanjenju stigme i poboljšanju kvaliteta života osoba sa problemima mentalnog zdravlja u njihovom okruženju i time doprinesemo njihovom uključivanju u zajednicu, kao i punom poštovanju njihovih prava u skladu sa međunarodnim standardima.

Vrednosti koje podržavamo:
• Humanost
• Sloboda
• Tolerancija
• Solidarnost
• Poverenje
• Poštovanje svih različitosti (etničkih, verskih, polnih, obrazovnih, političkih…)

Zajednički principi rada: 
• Razmena znanja
• Saradnja
• Participativnost
• Transparentnost u radu
• Međusobna empatija

Strateški ciljevi rada:
1. Unapređenje kapaciteta (stručnih i upravljačkih) članica Mreže ”NaUm” putem razmene dobrih praksi, informacija, veština i edukacija;
2. Povećanje vidljivosti Mreže ”NaUm” i njenih članica, putem uspostavljanja saradnje sa relevantnim akterima u oblasti mentalnog zdravlja (Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada i socijalne politike, psihijatrijske ustanove, domovi zdravlja, lokalne samouprave, mediji, korisnici, donatori i dr.);
3. Informisanje građana o problemima sa kojima se susreću osobe sa problemima mentalnog zdravlja putem kampanja;
4. Poboljšanje položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja putem unapređivanja politike i zakonodavstva u oblasti socijalne zaštite, zapošljavanja, zdravstva i obrazovanja.