”Zrak nade” na edukaciji o pristupu ”Trijaloga”

Od 15. do 17. oktobra 2015. godine, u hotelu “Palace” (Beograd), održana je trodnevna edukacija pod nazivom: ”Korisnik usluge, član porodice i profesionalac – Pristup Trijaloga”, koju su vodili John Stacey i John Jenkins iz Međunarodne mreže  IMHCN.

Edukacija je imala za cilj da učesnicima pruži uvid u prednosti ukjlučivanja porodica i samih korisnika usluga u oporavak i razvoj pojedinca.

Kroz odnose među ljudima “Trijalog” je nastojao da učesnike i korisnike senzibiliše da:

  • Razumeju značaj sopstvenih životnih priča i društvenih mreža
  • Opažaju sopstvenu ličnost kao celinu
  • Otkriju sopstvene prednosti, slabosti i potrebe
  • Poštuju značaj intimnih odnosa, porodice i drugih važnih ljudi u svojim životima
  • Da se povežu, oporave i krenu napred
  • Izgrade otpornost za prevazilaženje životnih teškoća.

12234886_755973644531178_8366999140228758901_n
Edukacija je bila veoma poučna i namenjena praktičarima koji dolaze iz ključnih oblasti zaštite mentalnog zdravlja, uključujući: medicinske sestre, socijalne radnike, psihologe, radne terapeute, psihijatre, radnike u zajednici zaposlene na poslovima rehabilitacije, članove porodica i same korisnike.


Edukaciji su, u ime Udruženja ”Zrak nade” iz Kovina, prisustvovali: Dr Gordana Kokora – neuropsihijatar, Željka Kavčić – član porodice i Sandra Kavčić – korisnik psihijatrijskih usluga.