Zakoni i dokumenti o mentalnom zdravlju

Možete da izaberete dokument klikom na link:

01Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama                  

Zakon o pravima pacijenata

Pravilnik o zaštiti mentalnog zdravlja u zajednici

Zelena knjiga EU

Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja

Komentari postojećeg zakonodavstva na evropskom i nacionalnom nivou o zaštiti mentalnog zdravlja

Protokol udruženja / neformalnih grupa korisnika službi za mentalno zdravlje u Srbiji