Zajedničke vesti

Kako biste o zajedničkim vestima članica Mreže ”NaUm” više saznali i pročitali članak u celosti, potrebno je da kliknete na link sa izabranim naslovom:

Prva konferencija Mreže udruženja za mentalno zdravlje

Prva konferencija Mreže udruženja za mentalno zdravlje


Popunite Upitnik za osobe sa problemima mentalnog zdravlja

1od4


Formiran je Pokret za mentalno zdravlje

01


Održan prvi sastanak povodom početka realizacije projekta: ”Svako može da pukne”

sastanak


Mreža ”NaUm” na ceremoniji povodom početka projekta: ”ACT podrška Mrežama”

ceremeonija


Seminar “Strateška orijentacija i planiranje za OCD”

trening-2-300x233


”NaUm kuća” je počela sa radom

32089204_1625628950890225_2270362593619083264_n


Godišnji sastanak članica ”Mreže NaUm”

Sastanak


Obuka ”Evaluacija impakata inicijativa socijalne inkluzije”

20180315_105648Procena uticaja inicijativa socijalne inkluzije


Trening ”Upravljanje inicijativama socijalne inkulzije”

Trening ''Upravljanje inicijativama socijalne inkluzije''


Popunite: Evidencioni list o diskriminaciji

List


Otvoreno pismo u vezi dostave podataka o osobama sa ”F” dijagnozom

Podrška iz Niša osobama sa depresijom

Mreža NaUm2


Radionica izgradnje Mreže branilaca ljudskih prava

Trening ”Modeli ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava”


Trening ”Umrežavanje i izgradnja koalicija”

Trening „Umrežavanje i izgradnja koalicija“


Treninzi izgradnje kapaciteta OCD i Mreže branilaca ljudskih prava

Treninzi izgradnje kapaciteta OCD i mreže Branilaca ljudskih prava


Trening ”Lobiranje i javno zastupanje”

Trening ”Lobiranje i javno zastupanje”


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom sufinansira projekat „HR PROMENE – Human Rights Promotion in Mental Health Networks“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom sufinansira projekat „HR PROMENE – Human Rights Promotion in Mental Health Networks“


Trening ”Modeli ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava”

Trening ”Modeli ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava”


Organizacije civilnog društva iz regiona zajedno rade na primeni EU standarda u procesima socijalne inkluzije

Organizacije civilnog društva iz regiona zajedno rade na primeni EU standarda u procesima socijalne inkluzije


Trening ”Izgradnja kapaciteta o opštim aspektima ljudskih prava”

Trening ”Izgradnja kapaciteta o opštim aspektima ljudskih prava”


Edukacije za predstavnike Mreže ”NaUm”

Edukacije za predstavnike mreže ''NaUm''


Seminar na temu javnog zastupanja uz podršku TACSO

Seminar na temu javnog zastupanja uz podršku TACSO


Poseta Udruženju ”Zračak”

Poseta udruženju ”Zračak”


Poseta ”Duševnoj oazi” i ”Zraku nade”

Poseta ”Duševnoj oazi” i ”Zraku nade”


Poseta Savetovalištu za mentalno zdravlje u Kragujevcu

Poseta savetovalištu za mentalno zdravlje u Kragujevcu


Sastanak Koordinacionog tela Mreže ”NaUm”

Sastanak koordinacionog tela Mreže


Studijska poseta – Trento u Italiji, februar 2014.

Studijska poseta – Trento u Italiji, februar 2014.