Voskarstvo danas sa ”Novom vizijom”

17. novembra 2016. godine, Udruženje ”Nova Vizija”, otpočelo je realizaciju projekta: ”Voskarstvo danas”. Radi se o radno-okupacionoj terapiji prilagođenoj potrebama osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Cilj projekta je da šestoro korisnika Centra za mentalno zdravlje u Kikindi, nauče da izrađuju sveće u okviru radno-okupacione terapije.

Radno-okupaciona terapija zasnovana je na naučnoj metodologiji, čiji je autor dr Nobojša Baba, neuropsihijatar.  Na ovaj način, ustanovljena je nova socijalna usluga u zajednici.

Učesnici terapije, tokom sva tri meseca trajanja obuke o voskarstvu, za svoj rad dobijaju honorare, tako da su finansijski podržani.

Zajedno sa Gradskom upravom, Udruženje ”Nova vizija”, u Kikindi promoviše sve aktivnosti koje se obuhvataju projektom. Flajeri i plakati su izloženi u zdravstvenim ustanovama u Kikindi, kao i u Opštini.

Projekat ”Voskarstvo danas” je finansiran od strane kompanije ”NIS Naftagas”, putem njihovog konkursa: ”Zajednici zajedno”, dok je saradnik na projektu i Gradska uprava Kikinde.

Plakat, projekat ''Voskarstvo danas''