Udruženje “Zrak nade”, Kovin

KONTAKT:

logoadresa: Cara Lazara 253, 26220 Kovin

kontakt telefon: 013 741 234

email: udruzenjezraknade@gmail.com

web: www.zraknade.com

Facebook stranica: www.facebook.com/udruzenjezraknade

Udruženje “Zrak nade” je osnovano 2015. godine na inicijativu pacijenata Specijalne psihijatrijske bolnice “Kovin”.

Ciljevi Udruženja su:

  • Okupljanje osoba sa problemima mentalnog zdravlja
  • Okupljanje svih zainteresovanih za povezivanje osoba sa problemima mentalnog zdravlja, njihovih porodica i prijatelja sa društvom u celini.
  • Unapređivanje njihove međusobne komunikacije, saradnje i pomoći.
  • Omogućavanje uključivanja osoba sa problemima mentalnog zdravlja u aktivnosti lokalne zajednice
  • Pružanje informacija o bolestima, kao i načinima njihovog prevazilaženja i prihvatanja.

Neke od aktivnosti koje se organizuju u Udruženju:

Prostor u kome se okupljaju članovi Udruženja se sastoji od svetle prostorije koja ima funkciju kancelarije, sobe za druženje i održavanje grupa. Pored nje je prostor za sportske aktivnosti – stoni tenis i sprave za vežbanje. Pored Udruženja se nalazi i „Sunčani kutak“, koji ima ulogu kafea, a gde korisnici Udruženja provode svoje slobodno vreme i tokom bolničkog lečenja. Prostor ima pogled na četinare i park.

Takođe, saradnici i korisnici Udruženja organizuju, ali i gostuju na velikom broju različitih manifestacija, konferencija i tribina.