Udruženje ”Zračak”, Valjevo

KONTAKT:

12096579_105798373114716_1667759488741842138_n

kontakt telefon: 065 224 87 66

adresa: Sinđelićeva 64, Valjevo

email: zracak.valjevo@gmail.com

web: zracak.org

Korisničko Udruženje ”Zračak” iz Valjeva, osnovano je u aprilu mesecu 2015. godine i time je započeta saradnja između profesionalaca Psihijatrijske službe Valjevo i korisnika usluga mentalnog zdravlja iz Valjeva i Kolubarskog regiona.

Sedište Udruženja nalazi se u prostorijama Opšte bolnice Valjevo i na ovaj način uspostavljen je most saradnje i razumevanja između tima Psihijatrijske službe i samih korisnika.

Psihijatrijska služba Valjevo, Caritas Srbije i Caritas Valjevo podržavaju ovo Uduženja da krene stazom koja vodi ka ostvarivanju ciljeva i realizaciji aktivnosti koje će uticati na poboljšanje života osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Ciljevi Udruženja ”Zračak”:

 • Destigmatizacija korisnika
 • Reintegracija korisnika u društvenu sredinu
 • Duga i stabilna remisija i kvalitetan život korisnika u zajednici

Aktivnosti koje se realizuju u organizaciji Udruženja ”Zračak”:

 • Psiho-socijalno savetovalište
 • Grupa samopomoći roditelja i saradnika
 • Zabavno-edukativna radionica
 • Slikarsko-kreativna radionica
 • Radionica engleskog jezika
 • Organizacija tribina, izložbi, pesničkih večeri
 • Organizovanje izleta
 • Obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja