Udruženje ”Sunce”, Novi Kneževac

KONTAKT:Screen shot 2015-06-01 at 2.36.37 PM

adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 85, Novi Kneževac

email: udruzenjesunce2011@gmail.com

Udruženje korisnika servisa za mentalno zdravlje ”Sunce” osnovano je 2011. godine i trenutno broji 14 članova. Udruženje je nastalo sa ciljem da unapredi kvalitet života osoba sa problemima mentalnog zdravlja i članova njihovih porodica. Kako bi ostvarili taj cilj članovi Udruženja ”Sunce”:

  • Učestvuju u kreiranju različitih aktivnosti
  • Pružaju podršku osobama sa problemima mentalnog zdravlja i njihovom okruženju
  • Rade na podizanju nivoa svesti i znanja o psihijatrijskim oboljenjima, među svim zainteresovanim pojedincima i institucijama
  • Rade na uspostavljanju i razvijanju uslova za ostvarivanje prava na rad i zaštitu od nezaposlenosti
  • Uspostavljaju i razvijaju saradnju sa humanitarnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu
  • Pružaju informacije o delovanju Udruženja preko sredstava javnog informisanja

Članovi Udruženja ”Sunce” pokrenuli su novu uslugu – izrada grnčarije od strane osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Uključivanjem u ovu aktivnost, korisnici Udruženja će razviti nove veštine, koje će im pomoći u kvalitetnijem korišćenju slobodnog vremena i stvaranju uslova za rad i zaradu. Projektom je predviđeno da zaposleni u Specijalnoj bolnici ”Sveti vračevi” učestvuju u svim aktivnostima sa članovima Udruženja ”Sunce”, što će doprineti razvijanju kvalitetnijih partnerskih odnosa.