Udruženje Nova vizija, Kikinda

KONTAKT:

e-mail: nova.vizija.ki@gmail.com

Udruženje korisnika servisa za mentalno zdravlje i članova njihovih porodica ”Nova Vizija”, registrovano je decembra 2015. godine u Kikindi. Osnovano je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti mentalnog zdravlja. Osnovni ciljevi Udruženja su:

  • Zalaganje za kreiranje projekata za unapređenje kvaliteta života osoba sa problemima mentalnog zdravlja i njima bliskih osoba
  • Zalaganje za pružanje podrške osobama sa problemima mentalnog zdravlja i njihovom okruženju kroz individualnu podršku i grupe samopomoći u saradnji sa nadležnim organima
  • Zalaganje za uspostavljanje i razvijanje saradnje sa humanitarnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu
  • Zalaganje za podizanje nivoa svesti i znanja među zainteresovanim pojedincima o psihijatrijskim oboljenjima i potrebama osoba sa problemima mentalnog zdravlja, kao i članova njihovih porodica
  • Zalaganje za uspostavljanje i razvijanje uslova za pravo na rad i na zaštitu od nezaposlenosti kao i socijalnu zaštitu osoba sa problemima mentalnog zdravlja
  • Zalaganje za ekonomsko osnaživanje osoba sa problemima mentalnog zdravlja, kao i članova njihovih porodica kroz saradnju sa socijalnim preduzećima, udruženjima građana, humanitarnim organizacijama, privatnim kompanijama, kao i državnim institucijama. Ali i obavljanje delatnosti proizvodnje sveća manjeg obima u cilju postizanja veće finansijske nezavisnosti obolelih kao i članova njihovih porodica
  • Javno zastupanje i zagovaranje u cilju unapređenja zakonskih regulativa iz oblasti mentalnog zdravlja
  • Saradnja sa lokalnom samoupravom u cilju rešavanja problema osoba sa problemima mentalnog zdravlja i članova njihovih porodica.

Misija je da kroz medijske nastupe što više ukazujemo na probleme, eventualna rešenja, kao i da utičemo na iskorenjivanje stigme u vezi sa psihijatrijskim problemima. Takođe, želimo da damo doprinos transformaciji sistema socijalne zaštite. Otvoreni smo za svaku saradnju i želimo da se u narednom periodu omasovimo kako bi kroz druženje i zajedničke aktivnosti što više doprineli ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Vizija novoosnovanog Udruženja je da vremenom preraste u socijano preduzeće i da kroz obavljanje delatnosti pomogne većoj zapošljivosti i radnoj angažovanosti osoba sa problemima mentalnog zdravlja.