Udruženje lečenih od psihoze ”ULOP”, Novi Sad

KONTAKT:Screen shot 2015-06-01 at 2.36.42 PM

adresa: Pariske komune 40, Novi Sad

kontakt telefon: 021/444 199

Udruženje lečenih od psihoze – ”ULOP” osnovano je 2007. godine u Novom Sadu. Trenutno broji 150 članova, 60 aktivnih. Udruženje lečenih od psihoze, ”ULOP” je udruženje građana neprofitnog i humanitarnog karaktera, osnovano  sa misijom da omogući permanentnu rehabilitaciju i resocijalizaciju licima obolelim od teških duševnih poremećaja – psihoza (shizofrenija i bipolarni poremećaj), uz podršku njihovim porodicama i fokusiranje društva na probleme ove velike populacije. Motiv osnivanja bio je potpuni nedostatak ovakvih programa u Novom Sadu, iako nedostatak primarne i tercijarne prevencije čini terapiju manje uspešnom, tok i ishod bolesti težim nego što je nužno, a opterećenje pacijenata i porodice većim. Zbog toga je osnovan ”ULOP”, u želji da ublaži splet socijalnih problema s kojima se osobe obolele od psihoze i njihove porodice suočavaju.

Od decembra 2008. godine, u okviru udruženja ”ULOP” funkcioniše Klub lečenih od psihoza, na adresi Pariske komune 40 (prostor veličine oko 75m2), u kome je uz toplu i podržavajuću atmosferu, osobama koje se leče od psihoza, omogućeno kreativno i stimulativo provođenje slobodnog vremena. Sve aktivnosti ULOP-a su vezane za Klub i razvijanje što više sadržaja za korisnike. Elementarni uslovi za funkcionisanje Kluba su do sad finansijski podržavani od strane Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, preko javnih konkursa, svake godine od osnivanja Kluba, a vrsta i obim aktivnosti u Klubu, pretežno zavise od strukture volontera u određenom momentu i eventualnih projekata.

Članstvo ULOP-a čine osobe lečene od psihoze, članovi porodica obolelih, kao i drugi zainteresovani građani, motivisani za pomoć ovoj ciljnoj grupi, koji na bilo koji način daju doprinos radu ULOP-a.