Udruženje ”Herc”, Beograd

KONTAKT:                             logo

adresa: Bokeljska 1a, Vračar, Beograd

telefon: 065 204 0226

e-mail: hercudruzenje@gmail.com

web: www.herc.org.rs

aplikacija za mentalno zdravlje: www.krugzdravlja.rs

prezentacija: Prezentacija ”Herc”

Facebook stranica: www.facebook.com/herc.udruzenje/

O Udruženju:

Udruženje za podršku ljudima sa neurozom ”HERC”, osnovano je 2009. godine u Beogradu od strane osoba koje su uspešno prevazišle neke od oblika neuroza i koje su svoje iskustvo želele da upotrebe kako bi na kreativan i konstruktivan način pružile pomoć ljudima sa sličnim problemima. Iako su neuroze najčešći psihički poremećaj, a posle kardiovaskularnih oboljenja drugi najčešći zdravstveni problem stanovništva, ”Herc” je jedino udruženje u Srbiji koje je specijalizovano za podršku ljudima sa neurozama (različiti anksiozni poremećaji, depresija, fobije, panični poremećaj, opsesivno kompulsivni poremećaj…). Međutim, ”Herc” se ne ograničava samo na osobe sa neurozom, već omogućava svima da rade na sebi i da unapređuju vlastiti kvalitet života. Svoje usluge Udruženje pruža kroz grupe samopomoći, psihološke i terapeutske radionice, psihodramu i savetovalište. Važan segment funkcionisanja Udruženja predstavljaju aktivnosti koje obuhvataju informisanje društva o temama vezanim za zaštitu očuvanja i prevenciju mentalnog zdravlja, kao i unapređivanja prava osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Od osnivanja, usluge Udruženja  je koristilo više od 600 osoba. Trenutno Udruženje ima oko 80 članova. Saradnici Udruženja ”Herc” su psiholozi, terapeuti, psihijatri, andragozi, socijalni radnici, ekonomisti, osobe za odnos sa javnošću, studenti…

O socijalnom preduzeću Udruženja:

Saradnici Udruženja su pokrenuli socijalno preduzeće ”HERC&DO” – Centar za lični i profesionalni razvoj. Osnovna delatnost Centra je pružanje specijalizovanih, edukativnih usluga za unapređivanje ličnih i profesionalnih veština kroz tri programa:

  1. Individualni program (radionice, psihoterapijske grupe, reality program, online savetovanje)
  2. Biznis program (stres menadžment za zaposlene, program povećanja radne efikasnosti)
  3. Team building i CSR tim building

Prihod od realizacije aktivnosti se koristi za održavanje besplatnih psiholoških i kreativnih radionica i grupa podrške za članove Udruženja – osobe sa neurozom.

O android/IOS aplikaciji:

U maju mesecu 2017. godine, saradnici Udruženja ”Herc” su razvili besplatnu android/IOS aplikaciju ”Krug zdravlja”, kao uslugu podrške osobama sa mentalnim tegobama, ali i svima koji žele da unaprede svoje mentalno zdravlje, da se informišu, edukuju, potraže i dobiju pomoć.

O saradnji:

Poslednjih godina ostvarena je produktivna saradnja sa Ministarstvom zdravlja, Klinikom za psihijatrijske bolesti ,,Dr Laza Lazarević”, Kancelarijom za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave Grada Beograda, opštinama Palilula i Savski venac, Domom zdravlja Savski venac, Privrednom komorom, IN Centrom, Društvom za obrazovanje odraslih, obrazovnim institucijama i velikim brojem nevladinih organizacija.

O projektima:

Realizovani projekti su podržani od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Opštine Palilula, Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima, Caritasa Srbije, Evropske unije, Trag fondacije, Fonda za otvoreno društvo.

U narednom periodu u planu je ostvarivanje saradnje sa ostalim relevantnim institucijama i udruženjima, povećanje prisutnosti Udruženja u javnosti kroz promovisanje mentalnog zdravlja, kao i realizacija programa koji su prilagođeni svim starosnim grupama.