Udruženje ”Duševna oaza”, Vršac

KONTAKT:
logo-1

kontakt telefon: 062 885 03 36

adresa: Sterijino sokače bb, Vršac

email: dusevnaoazavrsac@gmail.com

web: www.dusevnaoaza.webs.com

Facebook page: www.facebook.com/dusevnaoaza/

Udruženje ”Duševna oaza” je osnovano radi unapređenja mentalnog zdravlja i poboljšanja socio-ekonomskog položaja, kao i rehabilitacije osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Ciljevi Udruženja:

 • Prevencija i zaštita mentalnog zdravlja – učenje o njegovom očuvanju
 • Unapređenje nivoa svesti građana u lokalnoj zajednici i šire o diskriminaciji osoba sa problemima mentalnog zdravlja
 • Okupljanje osoba sa problemima mentalnog zdravlja, njihovih porodica, prijatelja i svih građana koji žele da pružaju pomoć
 • Pružanje podrške osobama sa problemima mentalnog zdravlja radi njihove integracije u društvo
 • Rehabilitacija osoba sa problemima mentalnog zdravlja
 • Zalaganje za zapošljavanje osoba sa problemima mentalnog zdravlja
 • Pružanje psiho-socijalne podrške
 • Saradnja sa drugim udruženjima koja se bave očuvanjem mentalnog zdravlja u zemlji i inostranstvu, kao i saradnja sa školama i univerzitetima.

Udruženje sprovodi terapijske aktivnosti kroz radionice:

 • Literarna
 • Strani jezici
 • Glumačka
 • Muzička
 • Likovna

Ostale aktivnosti Udruženja ”Duševna oaza” su:

 • Rekreativne i sportske aktivnosti
 • Izleti i putovanja
 • Debatni klubovi samopomoći
 • Aktivnosti po želji korisnika

1. FLAJER