Udruženje ”Duša”, Beograd

Screen shot 2015-06-01 at 2.36.07 PM.pngKONTAKT:

kontakt telefon: 065 458 77 23

Facebook stranica: www.facebook.com/udruzenjedusa/

Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica ”Duša” je osnovano aprila 2009. godine i od tada pa sve do sada njeno članstvo se uvećalo sa početnih 15-tak na 80 članova. Kao i članstvo, tako se i broj aktivnosti u Udruženju uvećavao, a same aktivnosti su kreirane i izabrane u dogovoru sa korisnicima. Korisnici su ti koji su birali sa kim će sarađivati i kome će pokloniti svoje poverenje.

Redovne aktivnosti koje su se realizovale i realizuju se u Udruženju ”Duša” su sledeće:

• Grupe samopomoći

• Likovne radionice koje se realizuju u saradnji sa Udruženjem ”Prostor”

• Časovi kompjutera

• Engleski jezik

• Psiho-edukativne radionice

• Psihodrama

• Grupna psihoterapija

• Poredak ljubavi ili porodični raspored

• Pripremne radionice za radio emisiju ”Glas nas u etru”, koja se emituje jedanput mesečno na nacionalnoj radio frekvenciji. Ova radio emisija se realizuje u saradnji sa Udruženjem ”Prostor”.

U okviru Dnevnog centra u IAN-u realizovane su sledeće aktivnosti:

1. Grupe samopomoći za ljude koji čuju glasove

2. Trening o debatovanju

3. Zatvorena grupa samopomoći

4. Art terapija

5. Neformalna druženja članova Udruženja ”Duša” i svih onih koji su prijateljski naklonjeni – poznanici, ljudi iz drugih udruženja, saradnici Udruženja ”Duša”, dragi volonteri Udruženja ”Duša”, članovi porodica korisnika.

Kao jedna od značajnih aktivnosti su i posete muzejima, pozorištima, bioskopima, raznim festivalima – za šta organizatori ovih događanja, prepoznajući Udruženje ”Duša” kao nešto pozitivno, izlaze u susret i daju besplatne ulaznice.