Shizofrenija

Šta je SHIZOFRENIJA?

To je mentalni (psihički, duševni) poremećaj.

Kada se javlja?

Najčešće u adolescenciji (pubertetu) i mladosti između 15 i 35 godina, ređe u starijem uzrastu.

schizophrenia-938x346

Koji su uzroci nastanka pojave poremećaja?

 1. Biološki faktori (nasleđe – predispozicija ukloliko je u bližoj ili daljoj familiji bilo duševnih poremećaja)
 2. Mikromolekularni biohemijski poremećaj (poremećaj balansa neurohemijskih supstanci u mozgu)
 3. Karakteristike ličnosti stečene tokom razvoja – odrastanja (odrastanje u potpunoj ili nepotpunoj porodici, način vaspitanja, porodični odnosi, školovanje i kulturne karakteristike sredine)

Koji su klinički oblici shizofrenije?

 1. Paranoidni oblik (ideje proganjanja, praćenja, prisluškivanja, često prisutne i slušne halucinacije)
 2. Jednostavni ili neproduktivni oblik (autizam – povlačenje iz spoljašnjeg sveta, prekid komunikacije, gubitak interesovanja, prestanak aktivnosti, zapostavljanje higijene i sl.)
 3. Shizoafektivni oblik (emocionalna nestabilnost – od plača do smeha…)
 4. Katatoni oblik može biti: Katatoni stupor: potpuna motorna ukočenost sa fiksiranim pogledom u jednu tačku (prisustvo ekstremnog sraha često i halucinacija). Katatoni nemir: izraziti psihički i motorni nemir ili agitacija (prisustvo ekstremnog straha često i halucinacija)

sasa_slika-sajt1

Koji su simptomi?

 1. Takozvani pozitivni simptomi – sumanute ideje:
 • Proganjanje (praćenje, prisluškivanje, posmatranje)
 • Odnos i uticaj (sve što se događa u okolini ima veze sa pacijentom – na TVu govore o njemu/njoj i upućuju razne poruke, znake, simbole i sl.)
 • Upravljanje i naređivanje (osoba mora da izvrši neku radnju ili izgovori neku misao ili reč jer “neko upravlja” njom ili joj “naređuje da to uradi).

2. Pojava takozvanih negativnih simptoma:

 • Apatija
 • Tupost
 • Oskudan govor
 • Povlačenje iz socijalne sredine (osamljivanje)
 • Zanemarivanje lične higijene i higijene prostora
 • Pad socijalne efikasnosti.

creativemind2

Kakav je tok i lečenje?

Poremećaj – oboljenje se javlja u epizodama.

Učetalost epizoda (pogoršanja) zavisi od:

 1. Kvaliteta i kontinuiteta saradnje pacijenta sa terapeutom.
 2. Kvaliteta i kontinuiteta saradnje rodbine u tretmanu.

Lečenje obuhvata:

 • Farmakoterapiju,
 • Psihoterapiju,
 • Rehabilitaciju, resocijalizaciju i rekreaciju.

Kako možete pomoći sami sebi?

 • Upoznajte svoju bolest
 • Naučite da prepoznate rane simptome pogoršanja bolesti
 • Sarađujte kvalitetno sa doktorom
 • Otvoreno pričajte sa doktorom o lekovima i neželjenim reakcijama na lek
 • Dajte Vi neki predlog za lečenje
 • Uključite se u klub lečenih pacijenata naše institucije jer ćete tu ostvariti podršku u tretmanu, razumevanje i pomoć drugih pacijenata (samopomoć), kao i uticati na poboljšanje tretmana lečenja.

Kako porodica/rodbina može pomoći?                                           

 • sadness_by_cutetaeminnie-d641ak7Ohrabrite Vašeg srodnika da potraži pomoć psihijatra
 • Upoznajte se sa bolešću vašeg srodnika
 • Naučite da prepoznate rane simptome pogoršanja bolesti
 • Ako je nastupilo pogoršanje bolesti potražite pomoć
 • Aktivno učestvujte
 • Budite strpljivi i uporni
 • Sarađujte sa terapeutom
 • Uključite se u rad kluba rodbine lečenih pacijenata.

Važno je upamtiti:

 • Shizofrenija se može lečiti!
 • Budite strpljivi!
 • Budite aktivni učesnik u lečenju-tretmanu!
 • Kvalitetna i kontinuirana saradnja sa terapeutom u tretmanu smanjuje rizik od ponovnog javljanja epizode bolesti!

Pripremili:

Saradnici iz udruženja ”Zrak nade” koristeći materijal iz Vodiča za pacijente i članove porodica