Saradnici ”Valence” organizovali su tribinu: ”Može svakom da se desi”

Tribina ”Može svakom da se desi”, održana je 28. avgusta 2017. godine, u EU info kutku, u Nišu.
Učesnici tribine su bili: Marina Kostić (”Caritas Srbije”), Marija Blagojević (”Za dečji osmeh”), Maja Kamenov (“CrCr”- Centar za razvoj civilnih resursa), Dobrila Janković (“Centar za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici Medijana”), Ivan Cvetanović, Aleksandar jovičić i Milan Miladinović (Udruženje ”Valenca”).

 

Cilj tribine je bio potreba da se skrene pažnja javnosti na nepovoljan položaj osoba sa problemima mentalnog zdravlja u Nišu, kao i u celoj državi.

 

Osobe sa problemima mentalnog zdravlja, najstigmatizovanije su u odnosu na ostale diskriminisane grupe, zaključeno je na tribini.

”Ovi ljudi su zaista diskriminisani jer su drugačiji. To pospešuju u velikoj meri i mediji kroz svoje tekstove u crnoj hronici”, istakla je Dobrila Janković iz Udruženja “Valenca”.

 

Marina Kostić iz “Caritasa Srbija”, podseća da su istraživanja pokazala “da će se svaka četvrta osoba u jednom periodu života susresti sa nekim problemom u oblasti mentalnog zdravlja”.

 

Tokom tribine je prikazano nekoliko kraćih filmova koji govore o ovoj temi, a autor Milan Miladinović sugerisao je da mu je kreativan rad pomogao da se lakše suoči sa depresijom: ”Našao sam način da kroz kreativnost pobedim depresiju. Mislim da je bitno da svako pokuša da se snagom svog talenta izbori, kako sa psihičkim problemom, tako i sa diskriminacijom na koju nailazi u svom okruženju, ali i sa autostigmom kojoj smo često skloni”.

 

Moderatorka tribine Maja Kamenov iz Centra za razvoj civilnih resursa, uočila je da je “naročito izražena institucionalna diskriminacija što dodatno obeshrabruje korisnike da se obrate stručnim službama. Takođe, zabrinjavajući je mali broj žena u Udruženju ”Valenca” i treba ih podstaći da potraže pomoć ukoliko se suoče sa problemima mentalnog zdravlja’’.

 

Tribinu su organizovali Udruženje građana “Valenca” i Međunarodna organizacija “Caritas Srbije”, kao aktivnost u okviru projekta ,,HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health NEtworks’’, finansiranog od strane Evropske unije kroz EIDHR program.