Radionice u Zračku

Tokom 2017. i 2018. godine, članovi Udruženja ”Zračak” su u saradnji sa članovima Udruženja građana ”Dobri ljudi” iz Valjeva, sproveli projekat ”Reakter”.

Opšti cilj projekta je rehabilitacija osoba sa problemima mentalnog zdravlja putem:

  • Planiranja individualne strategije,
  • Radne inkluzije,
  • Jačanja ličnih kapaciteta u cilju podizanja radne sposobnosti.

Glavne aktivnosti projekta odnose se na uspostavljanje i pokretanje tri vrste proizvodnje:

  • Radionicu rukotvorina,
  • Kreativnu radionicu za reparaciju starog nameštaja,
  • Tkačku radionicu.

 

Radionica rukotvorina

Radionica rukotvorina ima za cilj pokretanje proizvodnje predmeta pravljenih od drveta (ramovi za slike i fotografije, suveniri, kutije i korpe za cveće, drvene didaktičke igračake, ukrasni i drugi predmeti).

Pred novogodišnje praznike, korisnici Udruženja su pravili jelkice od drveta i ukrašavali ih raznolikim i kreativnim ukrasima, takođe izrađenim tokom radionica. Prodaja ovih simpatičnih prazničnih dekoracija održana je u Beogradu.

Tokom proleća 2018. godine, korisnici Udruženja su pravili saksije i svećnjake od drveta – dekupaž tehnikom, farbanjem i dekorisanjem pomoću raznih elemenata. Ovi proizvodi su izlagani na bazaru u Beogradu, početkom maja.

 

Radionica za reparaciju starog nameštaja

Cilj Radionice za reparaciju starog nameštaja je da korisnici usluga mentalnog zdravlja steknu nova znanja i veština putem radnog angažovanja u stolarskoj radionici.

U planu je da se učesnici radionica bave reparacijom i popravljanjem starog nameštaja za institucije, organizacije, poslovne korisnike i fizička lica sa teritorije Grada Valjeva. Kroz ovaj vid radnog angažmana, u okviru privredne delatnosti Udruženja, kreiran je i jedan od segmenata poslovanja koji će omogućiti finansijsku održivost aktivnosti udruženja i ostvarivanje benefita za korisnike usluga u zajednici.

 

Tkačka radionica

Cilj Tkačke radionice je proizvodnja i prodaja ručno tkanih predmeta (šalovi, prostirke, tepisi malih dimenzija, prekrivači i ostali upotrebni predmeti od vune i reciklirane tkanine).

Tkačka radionica, pored radnog angažmana korisnika, ima za cilj i očuvanje i promociju starih zanata kroz koncept socijalnog preduzetništva.

 

Realizaciju projekta ”Reakter” podržao je Caritas Srbije i delegacija Evropske unije kroz projekat „HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health NEtwork Carita“