Radionica izgradnje Mreže branilaca ljudskih prava

U subotu 8. aprila 2017 godine, u hotelu ”Park”, u Beogradu, održana je Radionica izgradnje Mreže branilaca ljudskih prava. Radionica je okupila predstavnike Mreže ”NaUm” iz Beograda (”Herc”, ”Duša”, ”Videa”), Niša (”Valenca”), Pirota (”Mir”), Valjeva (”Zračak”), Zrenjanina (”Duga”), Kovina (”Zrak nade”), Kikinde (”Nova vizija”), kao i udruženja ”Naša kuća” i ”Psihozon”.

Učesnici radionice su razmenili iskustva i diskutovali su o problemima vezanim za diskriminaciju osoba sa problemima mentalnog zdravlja, govorili su o značaju Mreže branilaca ljudskih prava i o načinima kako ova Mreža može pomoći u ostvarivanju prava ranjivih grupa.

Predstavnici organizacija su radili na izradi Formulara za evidentiranje i prikupljanje relevantnih informacija o slučajevima diskriminacije. U narednom periodu organizacije će anonimno raditi na prikupljanju podataka koristeći ovaj Formular: Link

Radionicu je vodila Snežana Stojanović, socijalni radnik i član Tima TRI trenera Građanskih inicijativa.

Radionica je održana u okviru projekta ”Human Rights PROMENE – Human Rights PROmotion of MEntal Health Network”. Nosilac projekta je Caritas Srbije, a finansiran je od strane Evropske unije.