Proleće u Dugi

Mart mesec 2017. godine, u Humaniratnom centru ”Duga”, obeležen je posetom članova Udruženja “Duševna oaza” iz Vršca.

 

 

U maju mesecu, već tradicionalno, u Zrenjaninu, održan je Etno festival ”Banatske priče”. Humanitarni centar ”Duga” je učestvovao na Festivalu i predstavio se svojim radovima sa kreativnih radionica.

 

 

25. juna 2017. godine, saradnici Humanitarnog centra ”Duga” organizovali su izlet. Zajedno sa korisnicima posetili su Vrdnik, Manastir Ravanicu i Remetu, kao i Sremske Karlovce.