”Svako može da pukne”, projekat Mreže ”NaUm” i Vlade Švajcarske

SVAKO MOŽE DA PUKNE! glavna je poruka projekta koji će u narednih 18 meseci sprovoditi naša Mreža „NaUm“ zahvaljujući grantu koji je ACT projekat – „Zajedno za aktivno građansko društvo“ Vlade Švajcerske dodelio Mreži „NaUm“.

Projekat sprovodi mreža „NaUm“ uz podršku Caritasa Srbije i partnerskih organizacija : Herc Udruženja, Videa i Duša iz Beograda, Zračak Valjevo i Humanitarni centar „DUGA“, Zrenjanin.

Cilj našeg projekta je da u fokus stavimo pitanje primene Programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019-2026. i uspostavimo mehanizam za zagovaranje reforme sistema zaštite mentalnog zdravlja, tj. deinstitucionalizacije i otvaranja centara za mentalno zdravlje u zajednici. Sve aktivnosti projekta, uključujući i kampanju podizanja svesti o mentalnom zdravlju na lokalnom i nacionalnom nivou biće implementirane tako da uključuju građane, da se podigne svest o značaju očuvanja mentalnog zdravlja i da se dopre do što većeg broja ljudi.


SVAKO MOŽE DA PUKNE sadrži mnoštvo različitih aktivnosti u koje će građani moći direktno da se uključe uz korišćenje inovativnih i “provokativnih“ alata. Preko mobilne aplikacije “Krug zdravlja” imaće mogućnost da postave pitanje i dobiju odgovor psihoterapeuta kao i da se povežu sa zajednicom kroz chat opciju. Na Youtube kanalu
SVAKO MOŽE DA PUKNE emitovaće se video emisije o mentalnom zdravlju sa gostima – profesionalcima, osobama koje će deliti lična iskustva, ali i radionice gde će biti demonstrirane psihološke tehnike za samopomoć i prevazilaženje stresa. U drugoj polovini godine u gradovima širom Srbije biće postavljene „Antistres zone” – događaji u kojem će se građani uključivati u zabavne, ali i edukativne aktivnosti koje se tiču mentalnog zdravlja.
Osim toga građani će imati priliku da i sami pošalju poruke vezane za mentalno zdravlje putem Viber stikera ili nošenjem maski sa porukom.
Sve ovo zajedno ima za cilj formiranje Pokreta za mentalno zdravlje koje će okupiti sve aktere koji deluju na ovom polju, omogućiće da se i pojedinci i organizacije aktivno uključe u proces zagovaranja i doprineće kako vidljivosti, tako i uključivanju građana u projektne aktivnosti. Veoma je važno je da se ceo sistem promeni, da se otvaranjem službi u zajednici razbija stigma koja postoji oko mentalnih poremećaja, kao i da udruženja prepoznaju kao važan resurs. Trenutni sistem zaštite mentalnog zdravlja produbljuje stigmu i socijalnu isključenost osoba sa mentalnim poremećajima. Prema statistikama SZO jedna od četiri osobe suoči se sa problemima mentalnog zdravlja. Što znači da je u svakoj porodici jedan član pod rizikom. Dakle, radi se o problemu koji se tiče svih građana.
Mentalno zdravlje je važno i problemi sa mentalnim zdravljem mogu da se dese svakome (SVAKO MOŽE DA PUKNE!).
Sve informacije projektu pratite na društvenim mrežama:

O projektu ACT
„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

ACT projekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici.

Izjava o odricanju odgovornosti
Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Autorka članka:

Ana Mate, PR projekta ”Svako može da pukne”