Projekat “SOCIETIES”

Projekat “SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe” je odobrila Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija. Projekat je započet 1. januara 2016. godine i trajaće 48 meseci (do 31.12.2019.), a implementira ga Caritas Srbije zajedno sa 15 organizacija partnera iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije.

Societies

Opšti cilj projekta je:

Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka.

Specifični ciljevi su:

  1. Ojačavanje veština OCD vezanih za promovisanje socijalne inkluzije osoba sa problemima mentalnog zdravlja i invaliditetom: izgradnja kapaciteta, razmena znanja, regionalno umrežavanje, upravljanje inicijativama i uslugama vezanim za socijalnu inkluziju, monitoring i evaluacija socijalnog odjeka.
  2. Pospešivanje kapaciteta OCD za dijalog sa državnim institucijama nadležnim za socijalnu inkluziju: strateško i komunikacijsko planiranje, javno zastupanje, lokalno umrežavanje, učestvovanje u procesima donošenja odluka.