Projekat ”PRO.ME.NE. – PROmocija MrežE za meNtalno zdravljE”

Projekat ”PRO.ME.NE. – PROmocija  MrežE za meNtalno zdravljE” (PROmotion of MEntal health NEtwork), finansiran je od strane Evropske unije i Caritas Italije.

Projekat je implementirao ”Caritas Srbije” zajedno sa Caritas Italiana, organizacijom Trentino sa Balcanom i sa 8 korisničkih udruženja iz Srbije (”Herc”, ”Duša”, Videa” iz Beograda, ”Valenca” iz Niša, ”Mir” iz Pirota, ”Duga” iz Zrenjanina, ”Sunce” iz Novog Kneževca i ”ULOP” iz Novog Sada). Realizacija projekta je trajala u periodu od janura 2014. do juna 2015. godine.

Mreza

Osnovni cilj projekta je:

Promovisanje dijaloga između institucija i mreže organizacija civilnog društva koje rade na zaštiti osoba sa problemima mentalnog zdravlja i to putem osnaživanja unutrašnjih kapaciteta ovih organizacija i razvijanja njihovog učešća u javnim debatama, u procesima kreiranja politika, u pružanju novih usluga nege i podizanju svesti širom zemlje.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Promovisanje organizacija civilnog društva koje čine osobe sa problemima mentalnog zdravlja
  2. Kreiranje mreže organizacija civilnog društva osoba sa problemima mentalnog zdravlja
  3. Podržavanje javnih inicijativa i novih usluga koje će promovisati organizacije civilnog društva u oblasti mentalnog zdravlja