Projekat ”Human Rights PROMENE”

Projekat HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health Networks” počeo je sa implementacijom u maju 2016. godine. Projekat traje 2 godine, finansiran je od strane Evropske unije, a projektne aktivnosti će biti sprovedene u 13 opština u Srbiji: Beograd, Kragujevac, Valjevo, Šabac, Novi Sad, Pančevo, Novi Kneževac, Kovin, Kikinda, Vršac, Sombor, Pirot i Niš. Nosilac projekta je Caritas Srbije.

Opšti cilj projekta je:

Promocija poštovanja ljudskih prava osoba sa problemima mentalnog zdravlja i invaliditetom i razvijanje njihovih individualnih veština, kao i podizanje kapaciteta njihovih organizacija kako bi postale branioci ljudskih prava.

unspecified-10

Kroz prvu grupu aktivnosti radiće se na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti mentalnog zdravlja i invaliditeta na temu ljudskih prava. Druga grupa aktivnosti za fokus će imati socijalna i ekonomska prava, kao i razvoj socijalnog preduzetništva kao vida ostvarivanja prava na rad za ovu ranjivu grupu.

U okviru projekta, u planu je da se podrže incijative, usluge u zajednici ili manja socijalna preduzeća kao forme zaštite ljudskih prava.