Program tehničke podrške za Mrežu ”NaUm”

Mreža ”NaUm” je podržna u okviru programa – Tehnička podrška mrežama, savezima i koalicijama, TACSO kancelarije u Srbiji i TACSO Resursnog centara Građanskih Inicijativa. Projekat je realizovan u periodu od oktobra 2015. do kraja maja 2016. godine.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta Mreže ”NaUm” u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i unapređenja prava osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Tacso

Glavne aktivnosti u okviru projekta su uključivale:

  1. Realizaciju dvodnevnog, naprednog treinga na temu: ,,Javno zastupanje”. Učešće je uzelo po dva predstavnika iz 8 organizacija članica Mreže
  2. Podršku u sprovođenju sastanaka Koordinacionog tela Mreže (za predstavnike iz tri regiona Srbije)
  3. Podršku pri obeležavanju Međunarodnog dana mentalnog zdravlja