Poseta ”Duševnoj oazi” i ”Zraku nade”

Krajem juna meseca 2015. godine, predstavnici Caritasa Srbije sa predstavnicima članica Mreže ”NaUm” (”Herc” i ”Duša” iz Beograda), pošli su na put u Vojvodinu kako bi se susreli sa saradnicima i korisnicima novoosnovanih udruženja ”Duševna oaza” iz Vršca i ”Zrak nade” iz Kovina.

Prvo odredište je bila Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ”Dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu, gde su predstavnike Caritasa i Meže ”NaUm” dočekali zaposleni u bolnici i članovi Udruženja ”Duševna oaza”. Gosti iz Beograda su podelili pozitivna iskustva, kao i metode pomoću kojih su prevazišli prepreke na koje su nailazili tokom osnivanja i rada ”Herca” i ”Duše”.

*napomena: kliknite na sliku kako biste je uvećali

Nakon prijatnog dočeka i sastanka, predstavnici Udruženja ”Duševna oaza” su sa gostima iz Beograda pošli ka centru Vršca, gde se nalazi prostor Udruženja. Udruženje je radi deinstitucionalizacije iz bolnice izmešteno u centar grada.

U prostoru ”Duševne oaze”, u planu je da se realizuju terapijske aktivnosti kroz radionice, debatni klub i grupe samopomoći. Takođe, kroz aktivnosti Udruženja aktivno će se raditi na pozitivnim promenama na polju unapređenja mentalnog zdravlja i resocijalizacije osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Prostor novog udruženja ”Duševna oaza”

U poslepodnevnim časovima, predstavnici Caritasa Srbije i predstavnici udruženja ”Herc” i ”Duša”, put su nastavili ka Kovinu. U ovom gradiću, nalazi se Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ”Kovin” i novo Udruženje ”Zrak nade”. Sa saradnicima i korisnicima Udruženja ”Zrak nade”, provedeno je divno popodne i razmenjene su ideje za buduće, zajedničke aktivnosti.

*napomena: kliknite na sliku kako biste je uvećali