Pesme iz Pirota

Udruženje građana „Mir” je osnovano 2012. u Pirotu. Ono okuplja članove sa psiho-socijalnim invaliditetom i njihove porodice. Neki od tih članova pišu pesme.

2018. godine sabrali su više od 70 radova u knjigu pesama: “Iskustvo patnje”.

 


 

Gordan Petrović

“I loše i dobro”

Čas mi je loše, čas mi je dobro,
kao da sam sve mogučnosti probro,
čas mi je grozno, čas mi je lepo,
kao da biram raspoložanja na slepo.
Duša nevina – to sam ja,
to je istina o meni sva,
samo me bolest neprestano menja,
nadam se da to neće preći na nova pokoljenja.

 


 

Mario Marinković

“Ptica mala”

 

Leti ptico moja mala
što si stala, što si pala,
gde si bila, šta si snila.

Nema više tvoje pesme,
nema više tvoje graje.
Grane ostadoše puste,
nekad one behu guste,
u prolećne dane duge
ti se ptico meni vraćaš
životom i greške plaćaš,
tamo negde iza duge
dugačke nas vode pruge,
mene i tebe ptico mala
što si stala, što si pala,
gde si bila, šta si snila
dal si bila kao i ja
široka i milostiva
prema svakom, prema svemu
prema bogu, prema njemu.


 

Igor Jovanović

“Brzalica”

Ide putem Toza,
za njim ide koza,
za kozicom ovčice,
zveckaju zvončiće.

Sve pasu od kuće,
sve gore do Čuće,
iz Čuće preko Muravicu,
pa gore u Kumanicu.

Pa gore zapladne,
negde oko pladne,
pa gore zapladne,
nisu više gladne.

Pa nazad iz Kumanicu,
za Čuće preko Muravicu,
sve pasu do Čuće,
sve dole do kuće.

Ide putem Tozica,
za Tozicom kozica,
za kozicom ovčice,
zveckaju zvončice.