Otvoreno pismo u vezi dostave podataka o osobama sa ”F” dijagnozom


Saopštenje za javnost Mreže za mentalno zdravlje “Naum”, povodom nedavnog zahteva koji je policijska uprava uputila zdravstvenoj ustanovi da joj se dostave podaci o osobama sa F dijagnozom.

OTVORENO PISMO

 

Mreža za promociju mentalnog zdravlja ”NaUm”, koja okuplja udruženja osoba s problemima mentalnog zdravlja, ovim putem želi da se obrati javnosti povodom zahteva koji je policijska uprava uputila zdravstevnoj ustanovi u kom je zatražila da joj se dostave podaci o osobama sa F dijagnozom.

Cilj našeg obraćanja nije samo da osudimo zahtev policijske uprave, već i da ukažemo na to da se ovakvim postupcima stvara slika da su osobe s mentalnim poteškoćama opasne po društvo čime se doprinosi njihovoj daljoj stigmatizaciji i socijalnoj izolaciji. Ovaj slučaj ozbiljno ugrožava naš dugogodišnji rad na edukacijama osoba s problemima mentalnog zdravlja i antistigma kampanji u zemlji u kojoj su predrasude, strah i stigma na veoma visokom nivou, prevencija na niskom, a podrška države često izostaje.

Osim što je odavanje ove vrste podataka krivično delo, ono predstavlja i najteži čin stigmatizacije osoba s problemima mentalnog zdravlja kojima se na ovaj način dodatno uliva strah da potraže stručnu pomoć, a time se sprečava mogućnost njihove rehabilitacije i potpune socijalne uključenosti.

Pitamo se zašto je izostala bilo kakva reakcija nadležnih zdravstvenih institucija u vezi sa ovim slučajem? Prirodno nam se nameće još jedno pitanje: koliko je zdravstvenih ustanova automatski već dostavilo podatke policijskim upravama radi ažuriranja njihovih baza podataka ne dovodeći u pitanje kršenje nekoliko zakona Republike Srbije? (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o pravima pacijenata, Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u obasti zdravstva).

Mreža NaUm zahvaljuje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na brzoj reakciji u cilju sprečavanja zloupotrebe podataka koje se odnose na osobe s problemima mentalnog zdravlja.

Očekujemo da će se oglasiti i sve nadležne institucije, zdravstvene ustanove i profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja i nadamo se da će MUP Republike Srbije poštovati rok za dostavljanje odgovora u vezi sa ovim slučajem i preduzeti odgovarajuće mere zaštite svojih građana. Naime, mentalni poremećaji pogađaju preko 25% populacije, a ukoliko uključimo i sve ostale dijagnoze koje spadaju pod šifru F (reakcije na stres, premor, nikotinska zavisnost, poremećaj ishrane…) onda razloga za brigu imaju apsolutno svi građani Srbije.

Mreža za promociju mentalnog zdravlja ”NaUm” osnovana je 2015. godine u cilju efikasnijeg rada na razbijanju stigme i umanjenju diskriminacije osoba sa mentalnim smetnjama. Mrežu čine 12 udruženja iz cele Srbije koja teže da zajedničkim snagama rade na prevenciji mentalnih poremećaja, smanjenju stigme i poboljšanju kvaliteta života osoba koje imaju problem sa mentalnim zdravljem. Svojim radom udruženja žele da doprinesu uključivanju osoba sa mentalnim teškoćama u zajednicu, kao i punom poštovanju njihovih prava u skladu sa međunarodnim standardima.

 

Link za Word dokument: Otvoreno pismo Mreža Naum