Organizacije civilnog društva iz regiona zajedno rade na primeni EU standarda u procesima socijalne inkluzije

Umrežavanje organizacija koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom i sa problemima mentalnog zdravlja, kao i saradnja sa relevantnim institucijama u cilju veće socijalne inkluzije glavni su zaključci Regionalne konferencije o aktivnim socijalnim politikama i procesima socijalne inkluzije u zemljama IPA zapadnog Balkana.

Konferencija je održana 21. i 22. septembra 2016. godine u Palati Srbija. Ovaj događaj je organizovan od strane Caritasa Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u okviru projekta SOCIETIES (Support Of CSOs ln Empowering Technical Skills, lnclusion of people with disabilties and EU standards in South East Europe). Projekat je finansiran od strane Evropske unije.

img_2314

Darko Tot, nacionalni koordinator Caritasa Srbije, predstavio je projekat SOCIETIES, koji obuhvata 16 organizacija partnera iz IPA zemalja regiona, kao i iz Italije i Bugarske. Projekat je podržan od strane 6 ministarstva i većeg broja institucija zemalja u regionu koji su saradnici na projektu.

Cilj je da se kroz ovaj projekat u regionu oformi jaka mreža koja će se baviti socijalnom inkluzijom osoba sa invaliditetom i osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Izveštaj preuzet sa: caritas.rs