Održan prvi sastanak povodom početka realizacije projekta: ”Svako može da pukne”

27.01.2021. godine, održan je implementacioni sastanak povodom početka realizacije projekta: ”Svako može da pukne”.

Na sastanku je formirano koordinacioni telo projekta i definisane su uloge svake članice Mreže. Takođe, razgovaralo se i o budućim aktivnostima i obavezama svih članica Mreže, koje učestvuju na projektu.

Nosilac projekta ”Svako može da pukne” je Udruženje ”Herc”, a saradnici na projektu će biti udruženja: ”Duša” i ”Videa” iz Beograda, ”Duga” iz Zrenjanina i ”Zračak” iz Valjeva. Projekat će biti realizovan tokom narednih 18 meseci.

Realizacija ovog projekta omogućena je zahvaljujući grantu ACT projekata – „Zajedno za aktivno građansko društvo“Projekat ”Zajedno za aktivno društvo – ACT”, koji finansira Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), u saradnji sa Švajcarskom nevladinom organizacijom ”HELVETAS Swiss Intercooperation” i Udruženjem građana za demokratiju i građansko obrazovanje ”Građanske inicijative”.