O mentalnom zdravlju

Mentalna bolest ne diskriminiše, a ti?

Činjenice:

Oko 450 miliona ljudi u svetu tj. oko 83 miliona ljudi u EU ima neku od psihičkih bolesti ili stanja… U Srbiji, prema rezultatima istraživanja, psihički problemi se nalaze na drugom mestu najčešćih zdravstvenih problema stanovništva (odmah iza kardiovaskularnih bolesti).

Prema brojnim istraživanjima, stres i anksioznost koji se manifestuju zbog loše organizacije vremena, pogrešno postavljanih ciljeva, prevelikog broja obaveza… problemi su sa kojima se suočava visok procenat stanovništva. Svi ovi problemi sputavaju ljude da ostvare svoj maksimum na ličnom, profesinalnom, socijalnom polju i mogu izazvati ozbiljnije psihičke probleme.

Mladi predstavljaju posebno rizičnu kategoriju, jer se njihovi problemi zbog neadekvatne prevencije i neinformisanosti često vezuju za period odrastanja, sazrevanja, pubertet i adolescenciju. Rezultati istraživanja Udruženja ”Herc” pokazuju da trećina srednjoškolske i studentske populacije pokazuju znake problema sa mentalnim zdravljem, prvenstveno depresivnog stanja i poremećaja ponašanja.

razbij-stigmu

Stigma:

Stigma je reč grčkog porekla koja znači mrlja, žig, a njeno figurativno značenje je sram i stid. Stigmatizacija i diskriminacija osoba sa psihijatrijskim bolestima je vekovima prisutna, a nastaje iz nedovoljnog znanja o psihijatrijskim bolestima i predrasudama koje ih prate. Stigmatizovani su osobe sa psihijatrijskim bolestima, njihove porodice, ali i oni koji im pomažu i leče ih.

Sličnosti i razlike između telesnih i psihijatrijskih bolesti:

Screen shot 2015-12-14 at 1.46.10 AM

3 od 4 osobe sa psihijatrijskim bolestima su doživele neki oblik stigmatizacije i diskriminacije.

– 3 do 4 člana porodice prosečno brinu o osobi sa somatskim bolestima

– Za razliku od osoba koje obole od telesnih bolesti, psihijatrijski pacijenti su suočeni sa odbacivanjem, čak i od svog najbližeg okruženja, prijatelja i porodice. Dok osobe sa drugim oboljenjima od okoline uglavnom dobijaju utehu, pomoć i razumevanje, osobe sa mentalnim smetnjama bivaju izolovane, tretirane kao „bezobrazne“, „čudne“,„lude“, „loše“,“opasne“, „da ih treba zauvek zatvoriti“ .

Stigma, diskriminacija i zanemarivanje u različitim formama vekovima prate osobe sa mentalnim poremećajima.

Zbog straha od reakcije okoline, osobe koje boluju ili naslućuju da boluju od neke psihijatrijske bolesti, ne traže pomoć, čime zapravo stigmatizuju sami sebe.

Mentalna bolest, kao i bilo koja druga bolest, ne dešava se “tamo nekom”, već može oboleti svako od nas u nekom trenutku života.

Autorke:

Dr Gorica Đokić, spec neurologije

Sanja Trifunović i Larisa Despotović, Udruženje ”Herc”