Međunarodni dan mentalnog zdravlja 2017.

Dan mentanog zdravlja 2017.Svetski dan mentalnog zdravlja, obeležava se svake godine 10. oktobra, sa ciljem podizanja svesti, edukacije i zalaganja za boljitak na području mentalnog zdravlja. Takođe, predstavlja priliku da se upozori na rastuću problematiku mentalnih poremećaja i bolesti.

Ove godine, u Beogradu, ovaj Dan je obeležen u Impact Hub-u, uz poruku ”Može svakom da se desi” u organizaciji Caritasa Srbije, udruženja članice Mreže ”NaUm” – ”Herc”, ”Duša” i ”Videa”, kao i udruženja ”Prostor” i ”Naša kuća”.

Za razliku od prethodnih godina gde je veća pažnja bila posvećena promociji mentalnog zdravlja, ove godine udruženja su imala priliku da predstave svoj rad.

Udruženja su predstavila svoj rad kroz kreativne, likovne i psihološke radionice. Ovom prilikom prikazan je i dokumentarni film ”Čovek je čoveku lek”. Film govori o pozitivnim primerima poštovanja prava osoba sa problemima mentalnog zdravlja i osoba sa invaliditetom, kroz predstavljanje novih usluga u zajednici i prilika za njihovo radno angažovanje ili zaposlenje.

U uličnoj akciji, deljene su prolaznicima na bedževima, flajerima i markerima za knjige, poruke ovogodišnje kampanje sa haštagovima: #možedasedesisvakome, #nijesvakibolfizički, #jasam1od4, #stopstigmi.

Učesnici manifestacije sa prolaznicima u centru Beograda učestvovali su u istraživanju i popunjavali su ankete na temu diskriminacije prema osobama sa problemima mentalnog zdravlja i intelektuanim smetnjama.

Realizaciju ove manifestacije podržao je Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u Beogradu i veliki broj studenata ovog Fakulteta.Manifestacija u cilju obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja organizovana je u okviru Caritasovih projekata: ”HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal Health NEtworks” i ”SOCIETIES – Support of CSOs in empowering technical skill, inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe”, koje finansira Evropska unija.