Krug zdravlja – aplikacija za mentalno zdravlje

Udruženje za podršku ljudima sa neurozom “Herc”, kao jednu od usluga, razvilo je besplatnu android/IOS aplikaciju “Krug zdravlja”.

Aplikacija omogućava osobama sa mentalnim tegobama, ali i svima koji žele da unaprede svoje mentalno zdravlje, da se informišu, edukuju, potraže i dobiju pomoć. Na ovaj način, pomaže se i onima koji zbog prirode problema ne mogu da potraže pomoć (agorafobija, socijalna anksioznost), ili zbog udaljenosti nemaju pristup profesionalnoj pomoći, kao i onima koji zbog straha i stigme žele da ostanu anonimni.

Screen shot 2017-09-14 at 12.31.02 PM

Rezultati istraživanja pokazuju da problemi u oblasti mentalnog zdravlja pogađaju više od 25% populacije i da su ovi problemi drugi najveći zdravstveni problem srpskog stanovništva. Cilj ovog projekta i aplikacije je doprinos unapređenju mentalnog zdravlja stanovništva, kao i edukacija, informisanje i pružanje podrške.

Aplikacija nudi anonimnost, prepoznavanje simptoma, tehnike za prevazilaženje određenih stanja, opciju pitaj psihologa, različite informacije iz oblasti mentalnog zdravlja, psihološke testove, video radionice, forum, organizaciju raznih događaja i još mnogo toga. Aplikacija nije namenjena lečenju.

Aplikaciju možete preuzeti besplatno na sledećim linkovima:

Sajt za više informacija:

Aplikacija je pokrenuta u okviru projekta razvoja socijalnog preduzeća Udruženja ”Herc” – “Herc&DO”, podržanog od Caritasa Srbije i Delegacije Evropse unije. Aplikaciju je podržalo i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.