Humanitarni centar ”Duga”, Zrenjanin

KONTAKT:Screen shot 2015-06-01 at 2.36.28 PM

adresa: Makedonska 11, Zrenjanin

kontakt telefon: 060 332 50 20

web: www.humanitarni-centar-duga.org.rs/index.html

Humanitarni centar ”Duga” osnovan je 2003. godine sa misijom unapređenja kvaliteta života osoba sa problemima mentalnog zdravlja.

Ciljevi Humanitarnog centra ”Duga” su:

 • Destigmatizacija osoba sa problemima mentalnog zdravlja ,
 • Reintegracija osoba sa problemima mentalnog zdravlja u društvenu sredinu,
 • Duga i stabilna remisija osoba sa problemima mentalnog zdravlja, a što bi značilo – kvalitetan život.

Ciljevi se realizuju putem radionica:

 • Psiho-socijalne radionice,
 • Edukativno-zabavne radionice,
 • Slikarske radionice,
 • Art radionice
 • Sportsko rekreativne radionice.

Korisnicima Udruženja je svakodnevno na usluzi po jedna radionica. Takođe, korisnici Udruženja imaju mogućnost da dva puta nedeljno koriste prostor ,,Saveza za sport invalida”, gde uz podršku trenera igraju stoni-tenis.

Pored ovih aktivnosti, organizuje se:

 • Turnir u stonom tenisu,
 • Izložbe radova korisnika Udruženja,
 • Tribine na temu mentalnog zdravlja,
 • Posećuju se pozorišne predstave,
 • Koriste se knjige za čitanje iz Gradske biblioteke.
 • Organizuju se jednodnevni izleti, kao i posete saradničkim organizacijama.
 • Saradnici i korisnici Humanitarnog Centra ”Duga” obeležavaju Svetski dan mentalnog zdravlja i tom prilikom štampaju Bilten sa radovima korisnika Udruženja ”Iskrice duha”.

U cilju destigmatizacije osoba sa problemima mentalnog zdravlja započeta je saradnja sa osam srednjih škola sa kojima se radi na senzibilizaciji i povećanju nivoa znanja o problemima mentalnog zdravlja. Cilj saradnje je otklanjanje predrasuda, stereotipa i stigme prema osobama sa problemima mentalnog zdravlja.

Važna aktivnost ”Duge” je i rad na osnaživanju porodica koje žive sa osobom koja ima problem u oblasti mentalnog zdravlja. Cilj je da se porodice osnaže i na adekvatan način uključe u zbrinjavanje svojih članova, kao i da tako osnažene oforme Grupu samopomoći porodica koje žive sa osobama koje imaju ovaj problem.