Hercov projekat: ”ŠnajdeRaj – štepom do osmeha”

Kroz projekat: ”ŠnajdeRAJ – štepom do osmeha”, Udruženje za pomoć osobama sa neurozom ”Herc”, u saradnji sa Udruženjem ”Čep za hendikep”, pokrenuće krojačku radionicu.

Pokretanje ove radionice ima dvojak cilj: sa jedne strane, učestvovanjem u radionici osobe sa mentalnim smetnjama će sticati veštine koje će doprineti poboljšanju njihovog psihosocijanog statusa, a sa druge strane, osobama sa invaliditetom će biti omogućena reparacija ortopedskih pomagala i rekvizita.

21.12.2020. godine, u ime Udruženja ”Herc”, ugovor je potpisala predsednica Udruženja, gospođa Larisa Despotović, a u ime Caritasa Srbije, gospođa Jelena Ankić, koordinatorka regionalnog projekta ”SOCIETIES”.

Udruženje za pomoć osobama sa neurozom ”Herc”, jedno je od osam udruženja, dobitnika bespovratnih sredstava u okviru projekta ”SOCIETIES”, koji Caritas realizuje u partnerstvu sa Građanskim inicijativama.