Godišnji sastanak članica ”Mreže NaUm”

U prvoj polovini meseca maja 2018. godine, u beogradskom hotelu ”Park”, održan je godišnji sastanak predstavnika organizacija članica Mreže za mentalno zdravlje ”NaUm”, koja je postala i Mreža branilaca ljudskih prava.

Susret je organizovan sa ciljem predstavljanja glavnih postignuća Mreže, izrade strategije za budući rad, ali i definisanja uloga i odgovornosti koje ima svaka organizacija članica Mreže.

Tokom susreta, predstavnici Mreže su uz potporu Snežane Stojanović članice Tima TRI trenera Građanskih inicijativa i Marine Kostić iz Caritasa Srbije, nastojali da nađu načine i mogućnosti kako bi proširili i osigurali dalje jačanje kapaciteta ne samo ”Mreže NaUm”, već i svih organizacija, njenih članica.

Realizaciju skupa je podržao Caritas Srbije.