Evidencioni list o diskriminaciji

Poštovani,

Ukoliko smatrate da ste bili izloženi nekom obliku diskriminacije, molimo Vas da popunite upitnik.

Napomena:
Za osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost popunjava staratelj.

 

Kliknite na sliku da biste popunili upitnik:

Za sadržaj ovog formulara odgovoran je Caritas Srbije
i ni pod kojim okolnostima se ne sme smatrati odrazom stava Evropske unije.