Dugina ”Rajska bašta”

U maju mesecu 2017. godine, Humanitarnom centru “Duga” iz Zrenjanina, dodeljen je finansijski podgrant u okviru Caritasovog projekta ”HUMAN RIGHTS PROMENE”. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, iz programa – ”Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava”.

Ova podrška je omogućila saradnicima Humanitarnog centra “Duga” da realizuju projekat: ”Rajska bašta – socijalno preduzetništvo”.

Saradnici Humanitarnog centra “Duga”, kroz aktivnosti na projektu ”Rajska bašta – socijalno preduzetništvo”, ostvarili su sledeće značajne rezultate:

  • Registrovano je Udruženje za ekonomsko i radno angažovanje osoba sa mentalnim smetnjama “Rajska bašta”.
  • Kupljen je plastenik dimenzije 8×30 m
  • Izgrađen je letnjikovac-sušara
  • Kupljen je alat i repromaterijal. Sve je smešteno u prostoru Osnovne i srednje škole “9Maj”-“Naša priča”. Škola je partner na projektu, a dobijena je i saglasnost Grada
  • Korisnici Humanitarnog Centra ”Duga” su senzibilisani, motivisani i edukovani za radno angažovanje u plasteniku.
  • Radno je angažovano 12 korisnika, koji su vredno radili u sadnji, sejanju, branju i uređenju sredine.

Cilj projekta je radno angažovanje osoba sa problemima mentalnog zdravlja i proširenje socijalnog preduzetništva.