Čuvari tradicije u Kikindi

Udruženje ”Nova Vizija” u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje u Kikindi započelo je projekat ”Čuvari tradicije”. Projekat je namenjen trenuntim korisnicima Centra i podrazumeva radnu terapiju i izradu kreativnih predmeta. 

”Jedan od glavnih ciljeva našeg Udruženja jeste suočavanje sa predrasudama u vezi mentalnih smetnji. Veliki broj porodica se nosi sa ovim problemom, ali ne znaju ni kako da se suoče, ni gde da potraže pomoć. Cilj projekta je da se javnost i porodice koje se nose sa problemima što više podstaknu i informišu kako, gde i na koji način mogu da pomognu sebi i članovima svojih porodica.”  – istakla je Olgica Arađanski, zastupnica Udruženja ”Nova Vizija”.

Projekat „Čuvari tradicije“ podrazumeva učešće korisnika Centra za mentalno zdravlje u radno-okupacionoj terapiji. Tokom tri meseca trajanja projekta kroz kreativan rad i aktivnosti korisnici Centra imaju priliku da stvaraju i da se osećaju korisno i vidljivo u lokalnoj zajednici. Projekat podrazumeva kreativnu izradu predmeta i očuvanje starih zanata.

centar-mentalno-zdravlje-672x504-1

”Osnivanje udruženja koja podržavaju osobe sa problemima mentalnog zdravlja i članove njihovih porodica je značajno. Takva udruženja su u inostranstvu odigrala važnu ulogu u transformaciji čitavog sistema mentalnog zdravlja, a nadamo se da će se to desiti i kod nas. Kao saradnici u Centru, koji se bavi psihijatrijom u zajednici i inkluzijom osoba sa problemima mentalnog zdravlja, pokušavamo da pronađemo mnogobrojne mogućnosti za naše korisnike, a ovo je samo jedna od njih” – naveo je dr Nebojša Baba, načelnik Centra za mentalno zdravlje u Kikindi.

Udruženje ”Nova Vizija” je osnovano krajem 2015. godine, kako bi se dodatno pomoglo licima i porodicama čiji se članovi suočavaju sa problemima u oblasti mentalnog zdravlja. Predstavljeni projekat je prvi korak ka ostvarenju ciljeva ovog Udruženja, a podržala ga je lokalna samouprava iznosom od 50.000 dinara.

Izvor: http://www.kikinda.civilon.com