Depresija

Šta je depresija?
To je mentalni (psihički, duševni poremećaj) oboljenje. Podrazumeva neraspoloženje koje se razvija bez vidljivog razloga, ili koje po svom intenzitetu i dužini prevazilazi uzrok.
depresija_v

Kada se javlja?

 • U svakoj životnoj dobi
 • U mladosti su to najčešće takozvane endoreaktivne depresije koje su rezultat jasnog  stresnog događaja sa jedne strane ali i biološke spremnosti mozga za depresivno ispoljavanje sa druge strane.
 • U periodu posle tridesete godine depresije su uglavnom endogene (biološki uslovljene).

Koji su uzroci nastanka (pojave) poremećaja?

1.Biološki faktori:

 • Nasleđe (veća je verovatnoća obolevanja u nepovoljnim životnim okolnostima ukoliko je u bližoj ili daljoj familiji bilo duševnih poremećaja – aktivacija genetskog potencijala)
 • Mikromolekularni biohemijski poremećaji (poremećaj balansa neurohemijskih supstanci u mozgu)
 • Konstitucija (osoba sa širokim telesnim šupljinama, niskog ili srednjeg rasta, gojazni, uskih ramena, skloni ćelavosti)

2. Stečeni (stečeni tokom razvoja – odrastanja):

 • Odrastanje u potpunoj ili nepotpunoj porodici
 • Način vaspitavanja
 • Porodični odnosi
 • Školovanje, vaspitanje i kulturne karakteristike sredine

3. Spoljašnji faktori:

 • Socijalna sredina
 • Ekonomski faktori
 • Stresogeni faktori
 • Kulturalne karakteristike sredine

depresija2


Koji su simptomi?

1.Pojava takozvanih produktivnih simptoma:

 • Sumanutih ideja
 • Krivice (verovanje da je pacijent kriv za mnoge događaje u prošlosti. Za depresiju je karakterističan Bekov trijas – negativna interpretacija)
 • Selfa (ja) i negativna očekivanja
 • Hipohondrijske ideje
 • Ideje o ekonomskoj propasti
 • Nihilističke ideje (pacijent veruje da je krv prestala da mu cirkuliše i da mu organi više ne funkcionišu, pa čak da i on sam ne postoji – Cotardov sindrom)
 • Halucinacija

2.Poremećaji ostalih psihičkih funkcija:

 • Nesposobnost za radost za doživljavanje ljubavi i nesposobnost za odlučivanje
 • Usporen misaoni tok do zaustavljanja ili bloka misli
 • Tih govor sa dugim pauzama i povremenim uzdasima
 • Pažnja koncentrisana na samog sebe i sopstvene tegobe, a poteškoće za stvari koje nisu vezane za pacijenta
 • Pod uticajem snažne tuge bolesnik se seća događaja iz prošlosti u izvrnutom svetlu
 • Pacijent je za sve kriv, a beznačajni događaji dobijaju ogroman značaj
 • Sniženje nagona za življenjem, ishranom, smanjenje seksualne želje, nesanica
 • Pad socijalne efikasnosti (zanemarivanje ranijih obaveza, druženja, konakata sa članovima porodice i socijalnom sredinom uopšte)

3.Vegetativna simptomatologija tj. somatske tegobe koje mogu pratiti depresiju:

 • Usporen puls
 • Oslabljena sekrecija pljuvačke i suza
 • Opstipacija
 • Vaskularni poremećaj u vidu cijanoze i hladnoće ekstremiteta
 • Gubitak ili izostanak menstruacije ili poremećaj ciklusa

kisa_160204_93355

Koji su klinički oblici depresije?

 • Neurotične depresije (nema otuđenja od realnosti)
 • Psihotične depresije (pod uticajem raspoloženja postoji otuđenje od realiteta)
 • Inhibovane depresije (bolesnik je miran i povučen)
 • Agitarne depresije (bolesnik je uznemiren)
 • Primarne depresije (poremećaj raspoloženja je dominantan)
 • Sekundarne depresije

Kakav je tok lečenja?

Poremećaj se javlja u epizodama. Učestalost epizoda zavisi od:

 • Kvaliteta i kontinuiteta saradnje sa terapeutom
 • Kvaliteta i kontinuiteta saradnje rodbine u tretmanu

Lečenje obuhvata:

 • Farmakoterapiju
 • Psihoterapiju
 • Elektrokonvulzivnu terapiju
 • Rehabilitaciju, resocijalizaciju i rekreaciju.       Nakon-psihotesta-i-intervjua-razocaranje-i-depresija

Kako možete pomoći sebi?

 • Upoznajte svoju bolest
 • Naučite da prepoznate rane simptome pogoršanja bolesti
 • Sarađujte sa lekarem
 • O neželjenim reakcijama i lekovima razgovarajte sa lekarom
 • Dajte i Vi neki predlog u lečenju
 • Uključite se u klub lečenih pacijenata

Kako porodica može pomoći?

 • Ohrabrite vašeg srodnika da potraži pomoć psihijatra
 • Upoznajte se sa bolešću
 • Naučite da prepoznate rane stadijume pogoršanja bolesti
 • Aktivno učestvujte u lečenju vašeg srodnika
 • Budite strpljivi i uporni
 • Sarađujte sa terapeutom
 • Uključite se u klub rodbine lečenih pacijenata

Važno je upamtiti:

 • Depresija se može lečiti!
 • Budite strpljivi!
 • Budite aktivni učesnik u lečenju!

 

Pripremili:

Saradnici iz udruženja ”Zrak nade” koristeći materijal iz Vodiča za pacijente i članove porodica